Sveriges enklaste ärendehanteringssystem

Ibland behöver man något som är väldigt enkelt för att användarna skall komma igång och använda systemet. Detta systemet är det absolut enklaste ni kan hitta!

Såhär fungerar systemet

  • Det finns två olika behörigheter i systemet, de som kan skapa nya uppdrag och de som skall utföra uppdragen. De personer som skall utföra jobben kan även skapa uppdrag.

  • De som skapar jobbuppdrag kan vara personal i en reception, administratörer eller vem som helst i er organisation. Inmatning av informationen sker normalt sett via en dator och de som skall utföra kan sen hantera uppdragen via en mobilvy.

  • De som utför uppdragen plockar dessa från en lista och när det är färdigt markeras det som utfört. Det finns även möjlighet att skriva in kommentarer, t.ex. reservdel beställd. En bildfunktion är också inbyggd så att man enkelt kan lägga in bilder för att förtydliga ett fel.

  • Om er organisation har speciella behov eller önskemål kan vi bygga ut detta system och lägga till det funktioner eller moduler som ni önskar. Då utgår vi helt enkelt från detta systemet och bygger till den funktionalitet ni behöver. Enkelt!

Vill du veta mer om ärendehanteringssystemet?

Vill du veta mer om ärendehanteringssystemet?​

Vill du veta mer om ärendehanteringssystemet? Eller vill du ha en demo eller testa på under en period? Kontakta oss så hjälper vi dig med dina önskemål.