Behöver ni en kundportal?

Allt fler företag behöver kundportaler för att effektivisera sina kundkontakter och höja kundnyttan såväl som kundnöjdheten.

Vi söker nu en pilotkund för en satsning vi gör kring kundportaler. Ett företag kommer att få möjligheten att vara pilotkund och Optinet kommer då att delfinansiera projektet till 50%. Utöver detta krävs en genomtänk strategi kring vad portalen skall användas till samt vilka möjligheter den skall erbjuda samt vilken information som skall visas. Under förutsättning att ni uppfyller kraven ovan är det först till kvarn som gäller.

övriga
nYHETER