Bokningssystem för ett tryggare samhälle

Boknings- och inventeringssystem skapat och utvecklat för kommuner och privata vårdgivare

OptiCare är ett boknings- och inventeringssystem som används idag av kommuner och privata vårdgivare runt om i hela Sverige.
I den växande volymen av inventarier inom välfärdstekniken ökar behovet av att kunna säkerställa hela kedjan kring inleverans av utrustning, installation, service och återtag på ett tryggt och tidseffektivt sätt.

OptiCare gör detta möjligt. Systemet hanterar installation, service och invertering av trygghetslarm och övriga hjälpmedel inom området välfärdteknik.

övriga
nYHETER