Egenkontroller

Egenkontroller är som en checklista över olika moment som ska utföras på ett projekt.

Man börjar att skapa en huvudkategori (Sektion), underkategori som hör till huvudkategorin (Grupp) samt själva kontrollerna som ska utföras (Moment). Man kan ha flera sektioner och med flera tillhörande grupper som i sin tur kan ha flera olika moment.

Sektioner kan skrivas under och godkännas när minst ett moment har godkänts för varje grupp. Detta kan sedan sammanfattas i en rapport där man kan välja om alla sektionerna ska ingå eller om rapporten endast ska bestå utav en eller flera specifika sektioner.

Med hjälp av denna funktion kommer man inte kunna missa något moment under ett pågående projekt.

Boka demo med oss

Är du nyfiken på hur systemet fungerar? Boka in en demo med oss så berättar vi mer. Eller har du någon fundering? berätta det för oss så hjälper vi dig!