Fördelen med att arbeta digitalt

Arbetar du analogt och har alla papper i pärmar?
Eller jobbar du i Excel?

Att arbeta analogt och via Excel kanske bara fungerar under en viss period, men i takt med att företaget växer blir även Excel-arken mer avancerade och pärmarna fler.

Det finns många fördelar med att jobba digitalt och med automatiserade arbetsflöden. Vi har listat upp de bästa fördelarna med att ha digitala arbetsprocesser.

Effektivt

I Excel jobbar man mycket manuellt med att lägga in viss typ av information. Om du för över den informationen till ett anpassat system efter er verksamhet kommer du att minska tiden för manuell hantering. Du slipper leta reda på dina pärmar för att hitta just det specifika dokumentet. Allt är samlat i ett system. Verksamhetssystemet kommer att bidra till en alltmer effektiv arbetsprocess och du kommer få tid över som du nu kan lägga på mer värdeskapande arbetsuppgifter.

Skalbart

Genom att använda sig av en anpassad systemlösning finns det inga begränsningar på vad man kan utveckla. I takt med att företaget/organisationen växer får man även andra behov. Kanske att man vill lägga till fler funktioner, göra om eller ta bort vissa funktioner i systemet. Detta kan vi fixa enkelt med hjälp av vår moderna utvecklingsmetod. Kanske är detta den bästa fördelen med att använda sig av en anpassad systemlösning.

Säkert

Vad gör du om du råkar radera data i ditt Excelark eller om kollegan välter en kopp kaffe över ditt dokument? Om du i stället har all din data i ett anpassningsbart verksamhetssystem som har backup kan du känna dig helt trygg med att ingen information försvinner. All information som finns i de system som vi utvecklar lagras i vårt egna datacenter som är beläget i Sverige. Då kan du även vara helt säker att ingen information lämnar Sveriges gränser.

övriga
nYHETER