Vi på Optinet åkte ut till Trygghetsjouren och pratade med Helene för att höra mer djupgående om hur vi har hjälpt dem att få ett mer säkert och effektivt arbete.
Trygghetsjouren har en stor uppgift som vilar på deras axlar. De jobbar med att installera trygghetslarm åt dem som behöver ett. Det kan vara äldre människor eller människor som behöver ha hjälp från socialtjänsten eller hemtjänsten. Inget får gå fel och inget får missas, om det sker kan det kosta ett människoliv

Innan ni valde att tacka ja till detta projekt fanns det något som gjorde att ni tvekade?

– Helt ärligt så fanns det inget som vi tvekade på. Innan vi gjorde ett system för vår verksamhet så jobbade vi analogt med papper. Det som var en stor risk med det var att papper kunde försvinna och det kunde lätt bli dubbelt arbete. Så för oss var det mer en självklarhet att gå över och jobba digitalt.
Det var också därför vi fattade ett beslut om att vi ville digitalisera vårt arbete.

– Hur skulle du beskriva att detta system har hjälpt er?

– Innan jobbade vi med både papper och pärmar vilket resulterade i att varje arbetsuppgift tog lång tid. Nu går hela arbetsprocessen mycket snabbare. Det är guld värt att kunna följa teknikernas installationer och de ärenden som de har, och jag kan snabbt lägga in jobben för att optimera de logistiska utmaningarna. Så detta har även vart en stor tillgång för logistiken.

Helene visar upp systemet som vi på Optinet har utvecklat. Hon klickar sig in i kalendervyn och visar hur enkelt det är att flytta och dra runt de olika jobben mellan teknikerna.

”Tack vare systemet
kan vi tacka JA till
fler jobb”

– Denna funktion underlättar så mycket! Om någon tekniker har blivit sjuk eller om det är någon som har jobbat på väldigt snabbt kan man på ett enkelt sätt ta bort eller sätta in fler jobb till den teknikern vilket resulterar i att vi kan tacka ”ja” till fler jobb.
Logistiken har en stor betydelse i vårt arbete, och det har blivit en väldigt stor förändring då vi idag kan arbeta mer effektivt än innan.

– Känner ni att ni har kunnat vara med och påverka resultatet kring önskemål, design och uppbyggnad?

– Absolut! Det var jag och två till av mina kollegor som var med från början och designade systemet. Det känns väldigt roligt att det är en produkt som jag själv har varit med och skapat, och att jag nu sitter och jobbar i detta program 8 timmar varje vardag. Vi brukar säga att systemet utvecklas i samma takt som trygghetsjouren utvecklas.

– Är det något som ni saknar i systemet?

– I början fanns det vissa saker som behövdes anpassas lite, med det åtgärdades fort.
När vi har saknat något har vi hört av oss till Rune och Joakim som har utvecklat systemet och då har de fixat det. Det som hade varit en stor lättnad var om man kunde integrera våra två andra system till det som Optinet har utvecklat.
Men på grund utav att de tidigare systemen sträcker sig över en mängd olika enheter är det svårt att påverka.

”Ni hjälper oss
att rädda liv”

– Hur upplever ni prestandan i systemet?

– Systemet är väldigt snabbt och säkert, man behöver princip aldrig ringa till supporten. Det har ökat säkerheten för patientens information då den finns i telefonen där det är 2-faktorsautentisering. När vi jobbade analogt var det enkelt att göra en del jobb dubbelt. Nu sker det aldrig längre.
Systemet är väldigt intelligent byggt. De ser hela tiden till att påminna oss om olika moment man eventuellt har så att inget kan ”falla mellan stolarna” eller försvinna. Detta gör att vi kan känna oss väldigt trygga.
Tack vare att vi använder detta system så kan vi nu göra anpassningar efter vårt arbetssätt snarare än tvärt om. Detta gör att vi får mycket bättre koll.
För oss är det jätteviktigt då vi jobbar med människors säkerhet och välbefinnande.
Man kan säga att ni hjälper oss att rädda liv.

– Vad känner resterade medarbetare kring att byta till detta system från ert förgående?

– Alla tekniker har en anpassad mobilvy av systemet där bara den relevanta informationen kommer upp. Detta har underlättat oerhört mycket i deras arbete. Det är ingen som har sagt något negativt.

– Hur upplever ni service och support?

– Supporten är fantastisk, de är väldigt bra på att anpassa sig och de är lyhörda när det behövs ändringar. Även väldigt bra på att ge återkoppling.
Vi har fått intrycket av att inget är omöjligt.

– Tycker ni att det är lätt att ta systemet till sig?

– Väldigt lätt, till och med för nya medarbetare som sitter ensamma och jobbar i systemet hela dagarna. Det känns som att systemet är en förlängning av ens telefon, så det känns naturligt att nyttja systemet.

övriga
nYHETER