Nyheter i systemet

De senaste uppdateringarna i Optistäd

1.83 – 20/03-2024

Förbättringar

 • Det går nu att filtrera kunder baserat på adress utan att skriva hela adressen korrekt i sökfältet
 • Det går inte längre att flytta uppdrag i admin-kalendern i mobilvyn
 • Det går nu att välja adress när uppdrag skapas i mobilen

 

Nya funktioner

 • Det går nu att se kommande uppdrag på kundbilden i mobilvyn
 • Det går nu att se historik över uppdrag på kundbilden i mobilvyn
 • Det går nu att duplicera uppdrag i mobilvyn, detta görs genom att öppna ett redan existerande uppdrag och trycka på knappen ’Duplicera’

1.71 – 13/09-2023

Förbättringar

 • Platsinformation och Arbetsmiljö & Risker syns nu på uppdrag i mobilvyn.
 • Ändrat hur valet av kund görs vid skapande av uppdrag.

1.69 – 18/04-2023

Nya funktioner

 • Det går nu att skriva in ett annat antal veckor än de värden som finns i listan på återkommande uppdrag där ’Anpassat mellanrum’ används som alternativ, värdena endast kan vara mellan 1 och 52.

1.67 – 6/4-2023

Nya funktioner

 • Lagt till möjligheten att ange ”Företagsleasing” som biltyp. Detta görs vid rapportering av tid och körda kilometer visas upp i den anställdes lönerapport. Kan även ställas in som standardval under en enskild användare.

1.59 – 25/11-2022

Nya funktioner

 • Lagt till stöd för rapportering av sjukfrånvaro, VAB m.m. Kommer ut på löneunderlaget.
 • Lagt till möjligheten att ange kontaktpersoner/anhöriga för personal. Detta är även åtkomligt från mobilvyn.

1.54 – 4/07-2022

Nya funktioner

 • Lagt till funktionalitet för Fast Tid på uppdrag. Nu finns möjlighet att rapportera uppdrag mot fast tid. Vid avvikande tidsrapportering får personalen gör en notering om varför tiden avvek. T.ex. hade haft fest, tog längre tid. Dessa avvikande uppdrag kan sedan granskas på förstasidan där åtgärd bestäms av admin, t.ex. extradebitering)

Förbättringar

 • Lagt till möjligheten att ta bort en kontaktperson från en kund
 • Lagt till möjligheten att öppna ett uppdrag från en anställds kalender i datorvyn.
 • Lagt till meddelande om korrekt inskrivning av år vid ex skapande av lönerapport.

Buggfixar

 • Fixat bugg som lade till två likadana kontaktpersoner om ny privat kund skapades med adress.
 • Fixat problem där timpris inte räknades ut korrekt i uppdragsrapport och i månadsfaktura.

1.53 – 20/06-2022

Nya funktioner

 • Lagt till funktionalitet för att skapa projekt från kalender i datorvyn (kräver behörigheten att flytta i kalender)

 • Lagt till kolumn för adress i kundregistret

Buggfixar

 • Fixat buggar som påverkade återkommande uppdragsfunktionen
 • Funktionen tillgänglig personal fungerade inte alltid. Detta är åtgärdat

1.45 – 31/05-2022

Nya funktioner

 • Möjlighet att söka på gatunamn och telefonnummer i sökrutan för att hitta kunder eller enkelt få en lista över kunder på en viss gata.
 • Lagt till möjligheten att välja vilka anställda som kan flytta uppdrag i kalendern. Inställning per anställd

 

Förbättringar

 • Snabbat upp och förbättrat funktionaliteten för att ta bort återkommande uppdrag.
 • Vid skapande av återkommande uppdrag kan man nu välja personal som sedan blir satt på alla dessa uppdrag. Inget krav

1.42 – 9/05-2022

Nya funktioner

 • Lagt till funktionalitet för incheckning/utcheckning. Man kan nu välja hur man vill rapportera tid på företaget, tidrapporteringsmetoden eller incheckningsmetoden. Om man väljer incheckning checkar man in på jobbet när man kommer och ut när det är klart. Vid incheckning ändrar kalendern färg till randig så att en administratör kan se att personalen anlänt. Man kan checka in i efterhand om man glömt, men tiden för incheckning går aldrig att ändra. Dvs. man glömde checka in kl. 08:00 och gör detta 09:30 då registreras tiden från 08:00, men det syns att det var kl. 09:30 som detta gjordes.
 • Vid Tidrapportering rapporteras jobbet som klart och om inget ändras används jobbets start resp. sluttid.

 

Buggfixar

 • Fixat bugg som gjorde att jobbtyper inte följde med på återkommande uppdrag.

1.41 – 9/05-2022

Nya funktioner

 • Lagt till mail som faktureringsmetod.
 • Lagt till möjligheten att ändra kundtypen från företag/privatperson i kundbilden.
 • Ändrat så att tidsväljaren kan hantera kvartar.
 • Strukturerat om adress så att en adress kan anges som både uppdragsadress och faktureringsadress, samt möjlighet att mata in adress när man matar in kunden

 

Buggfixar

 • Fixat bugg saknas initialer i kalender efter personal lagts till från mobilvyn 

1.38 – 27/04-2022

Nya funktioner

 • Lagt till möjligheten att ange en rubrik på ett uppdrag.
 • Lagt till möjligheten att välja vilken personal som ska kunna se andra anställdas uppdrag samt vilka som kan se datorvyn
 • Gjort det möjligt för en personaladmin att rapportera tid åt en anställd på ett uppdrag i datorvyn.
 • Lagt till fält för biltyp. Speciellt framtagen för flyttfirmor med olika biltyper
 • Lagt till möjligheten att lägga till en bil på ett uppdrag.
 • Lagt till stöd för bil på projekt i mobilvyn.
 • Lagt till möjligheten att ta bort kunder från en tenant från adminvyn.

 

Förbättringar 

 • Uppdrag som öppnas från kalendern dyker nu upp i ett popup-fönster. Åtgärdar att man blir tillbakakastad till nuvarande vecka

 

Buggfixar

 • Fixat att uppdrag i kalendern felaktigt namngavs som undefined.

1.35 – 12/04-2022

Nya funktioner

 • Lagt till möjligheten att lägga till egna jobbtyper samt ändra namn, figur och färg (visas i mobilen) som hör till jobbtypen. Detta skapar en mycket stor flexibilitet att skräddarsy systemet för egna önskemål och andra branscher
 • Lagt till alternativ att visa upp endast tillgänglig personal vid tilläggning av personal på ett uppdrag.
 • Lagt till alternativ att visa upp endast tillgänglig personal med rätt kompetens vid tilläggning av personal på ett uppdrag.
 • Lagt till möjlighet att ändra kundinformation i mobilvyn
 • Lagt till möjligheten skapa ett nytt uppdrag från en kund i mobilvyn.
 • Lagt till möjligheten att gå till kundbilden från ett projekt i mobilvyn
 • Lagt till möjligheten att ändra tiden på ett uppdrag från mobilvyn.
 • Lagt till funktion för att bygga en egen prislista med fasta priser för olika typer av uppdrag

 

Förbättringar 

 • Tagit bort möjligheten att dra omkring eller ta bort uppdrag från resursplaneraren.
 • Lagt till möjlighet att välja vilken kalender som ska visas upp som standard i mobilvyn.
 •  

Buggfixar

 • Ibland när man klickade i kalender kom man till fel uppdrag

 

1.32 – 7/02-2022

Nya funktioner

 • Lagt till möjlighet att lägga till olika fasta priser kopplade till företaget som sedan kan väljas inne på projekt
 • Lagt till initialer för personal på ett uppdrag i kalendern
 • Lagt till möjlighet att se och redigera kunder från mobilvyn

1.31 – 4/02-2022

Nya funktioner

 • Lagt till kalender för admin i mobilvyn. Endast synlig för admin. Man kan flytta uppdrag till andra tider och dagar genom drag n drop
 • Tagit bort möjligheten att flytta uppdrag i kalender för personal i mobilvyn. Går ej att av misstag flytta uppdrag till felaktig tid

1.29 – 11/01-2022

Förbättringar

 • Omstrukturering av toppmenyn för förbättrad läsbarhet på mindre skärmar.
 • Projektbilden använder nu hela skärmens bredd och anpassar sig så att man slipper scrolla i sidled om man har en mindre skärm.

1.28 – 10/01-2022

Nya funktioner

 • Lagt till ”Anpassat mellanrum” som alternativ på återkommande uppdrag. Man kan nu välja att ett uppdrag kan återkomma med olika veckointervall, t.ex. 3 eller 6. Tidigare fanns bara möjligheten varje eller varannan.
 • Lagt till funktionalitet för att byta användarnamn på användarna i systemet.

1.27 – 5/01-2022

Nya funktioner

 • Månadsfaktura. Ny funktion som används då kunden bara vill ha en faktura per månad. Man kan undanta uppdrag om så önskas och få ut dem på egen faktura. Fakturaunderlagen genereras automatisk vid månadsskifte, men det går även att skapa dessa manuellt.

V.1.26 – 4/01-22

Nya funktioner

 • Lagt till funktionalitet för att lägga till bilder relaterade till adresser.
 • Lagt till funktionalitet för ange förvald personal för en specifik kund, läggs automatiskt till på uppdrag kopplade till den kunden.
 • Lagt till starttid i alla listor med uppdrag i datorvyn.
 • Lagt till summering av månadens timmar i headern inne i dagboken i mobilvyn. Så att timanställda vet hur många- timmar de arbetat under månaden.
 • Lagt till funktionalitet för att flytta uppdrag i kalendern, drag n drop.
 • Lagt till kontaktperson som sökkriterier vid kundbesök.
 • Lagt till funktionalitet för resursplanering. En helt ny funktion för att enkelt planera in vem som skall utföra uppdrag. Visas i kalender och använder drag n drop-funktion.
 • Lagt till funktionalitet för antal personal per uppdrag. Om ett uppdrag skall utföras av flera personer kan man nu ange hur många. Används i resursplaneringsfunktionen.

 

Förbättringar

 • Fixat problem med att lägga till fler än en anställd på uppdrag.
 • Fixat problem med navigering tillbaka till kalender när ett uppdrag öppnats från kalendern.
 • Lagt till förklaring för jobbtyper i kalendern med alla uppdrag.
 • Lagt till fyrkanter med olika färger som representerar jobbtyper i kalendervyn. Ökar tydligheten.
 • Lagt till funktionalitet för att dölja kunder.
 • Lagt till datum för när nya kunder skapades.
 • Lagt till text för antal kunder och avtalskunder i kundregistret. Skapar tydligare överblick över hur många samt vilken typ av kunder man har.
 • Lagt till kund och uppdragsinfo för leverantörsfakturor. Summering av leverantörsfakturor visas för en leverantör.
 • Döljer fakturerade uppdrag inne på kund om användaren inte är personaladmin.
 • Lagt till text med personal som ingår i uppdrag på mobilvyn.

V.1.21 – 11/11-21

Nya funktioner

 • Lagt till benämning på första sidan i datorvyn. Man kan ”döpa” kunder. Görs på uppdragsadressen och syns nu på förstasidan samt i mobilen.
 • Lagt till uppdragsbeskrivning på Tid-fliken i mobilvyn. Uppdragsbeskrivningen kommer nu på förstasidan när man går in på ett uppdrag (låg tidigare på egen flik)
 • Lagt till möjlighet att skapa ny kund från mobilvyn, regleras via behörighetsinställning på personal
 • Lagt till möjlighet att lägga till personal på uppdrag i mobilvyn, regleras via behörighetsinställning på personal.
 • Slutförda uppdrag visas nu med grå bakgrund om de är slutförda.

 

Förbättringar

 • Ändrat behörigheter för flikar inne på företagsbilden. De som inte har Admin-behörighet kommer nu inte åt dessa inställningar.
 • Gjort om hantering av borttagning av uppdrag som saknar kund. Gjort den enklare och mer intuitiv.
 • Anställda läggs inte till automatiskt på ett uppdrag när det skapas i mobilvyn

V.1.15 – 02/11-21

Nya funktioner

 • Sänkt behörigheter till funktioner för användare som inte är Personal-admin. Kan ej se löneunderlag eller fakturainformation
 • Varning vid avslutning av uppdrag om RUT är angivet och information saknas.

Förbättringar

 • Strukturerat om formuläret för adress. Nu mer överskådligt
 • Lagt till krav på att adress-fältet och adresstypen måste vara ifyllda för att en adress ska kunna läggas till.
 • Strukturerat om fälten på kundbilden. Nu mer överskådligt
 • Färger på uppdrag som inte avslutats under kommande uppdrag inne på kundbilden. Varningsfärg (gul) syns nu också inne på kundbilden
 • Lagt till förklaring till färger för uppdrag inne på kundbilden.