Personalliggare för alla hantverkare

Nu finns det E-liggare i Optibygg. Under en lång period har våra utvecklare jobbat med att ta fram en digital E-liggare som är integrerad i Optibygg och skapad och utvecklad för alla hantverkare.

Varför ska man använda sig av en E-liggare?

Sedan 1 januari 2016 har det varit krav på att man ska använda sig av en personalliggare vid byggen där kostnaderna för arbete och material överstiger fyra prisbasbelopp och där byggherren inte är en privatperson.
Detta för att minska svartarbete och för att få en sundare konkurrens inom bygg. I personalliggaren ska man kunna se vilka som har arbetat på bygget och när varje person har börjat och avslutat arbetsdagen. Den som ansvarar för att det finns en elektronisk personalliggare på arbetsplatsen är byggherren. Våra utvecklare har nu jobbat hårt och skapat en digital personalliggare som är integrerad i Optibygg. Detta för att skapa ett komplett projektverktyg med alla de nödvändigaste funktionerna.

Fördelar med E-liggare?

Om du vill veta mer kan du läsa vidare HÄR

övriga
nYHETER