Optinet Software planerar att utveckla Sveriges modernaste och mest prisvärda stödsystem för KOMMUNAL SOCIALTJÄNST.

Pilotprojektet kommer att drivas i samarbete med en till tre utvalda kommuner och målsättningen är att det initialt kommer att kunna upphandlas som direktupphandling eller samordnad upphandling.

Är du den vi söker?

Till detta pilotprojekt söker vi mindre kommuner som i dagsläget ser brister i sitt nuvarande system samt har tankar och idéer och inte minst tid att delta aktivt i utvecklingen.

Efter genomfört projekt, som beräknas ta 6-18 månader, kommer systemet att kunna säljas till andra kommuner. Optinets prismodell kommer att gynna de kommuner som väljer att kliva in och delta i pilotprojektet samtidigt som de får vara med och bygga in de funktioner de ser behov av samt åtgärda brister i nuvarande system.

Är ni de minsta intresserade så hör av er till oss för ett förutsättningslöst möte där vi kan diskutera detaljerna samt bättre sätta oss in i er verksamhet.

Modern GDPR-anpassad molnplattform

Optinet bygger systemet på en modern molnplattform där all lagring sker lokalt i Sverige med möjlighet till geografisk redundans. Systemet byggs också GDPR-anpassat från grunden och kommer att vara förberett för portalfunktion mot andra avdelningar, utförare (offentliga såväl som privata), myndigheten samt medborgare.

Systemet kommer primärt adressera behovet av ärendehanteringen för vård och omsorg eller någon annan del om det uppfattas som mer angelägen. Projektet kommer att drivas som en agil (snabbfotad) process där de kommuner som väljer att vara delaktiga redan efter några veckor kan logga in och testa samt lämna feedback.

Fullt utbyggt kommer systemet att innehålla all delar en socialtjänst inom en kommun behöver såsom ÄO, OF, IFO m.m.

Det normala är att den kommunala processen inom socialtjänsten börjar med en ansökan som sedan leder till ett beslut. Efter att beslutet är fattat kan detta leda till beställning alternativt avslag som då skall meddelas.

Kontroll och enkelhet är två nyckelord som kommer att genomsyra hela utvecklingsprojektet. Helst skall systemet bli så enkelt att använda att ingen utbildning skall behövas. All hjälp bör finnas inbyggd enkelt tillgänglig.

ALLA kommuner som kliver in i projektet, antingen redan i pilotstadiet eller senare, skall också kunna känna sig helt trygga med att detta skall vara den mest prisvärda lösning i Sverige idag samtidigt som alla åsikter och förslag på funktioner kommer att tas i beaktande. Nya funktioner kommer att byggas in kontinuerligt och vissa utvalda (frivilliga) får testa dessa varefter de blir tillgängliga för övriga.

Varför ett system till?

I dagsläget finns fem större aktörer som levererar system till socialtjänsten. Problemet med detta är att det blir för mycket monopolstruktur.

Genom att utmana dessa aktörer hoppas vi kunna slå in en kil i monopolet och samtidigt bidra till AVSEVÄRT sänkta kostnader samt mer användarvänliga system för de kommuner som går med. Det är inte sunt som det är idag när leverantören nästan själv kan bestämma priset.

Genom att använda ny, modern, snabb, teknik har vi möjlighet att göra detta. Nedan har ni några exempel där vi redan gjort det framgångsrikt.

Optinet har bl.a. utvecklat system åt GöteborgsstadMalmö stadTrygghestjouren resp Larmcentralen6:AP fonden samt FMV. Samtliga dessa system drivs och supporteras idag.

övriga
nYHETER