Skapa återkommande uppdrag

När du skapar ett jobb (uppdrag) för en ny eller befintlig kund har du möjligheten att välja om detta skall utföras regelbundet återkommande. Hur ofta det ska ske, ställer du in enkelt i ”uppdrags-vyn”.

Fördelen med att använda sig av denna funktion är att det blir enklare både för dig och för kunden. Kunden slipper att ringa in och boka en ny tid med jämna mellanrum och du sparar tid genom att du inte behöver skapa ett nytt ”jobb” i systemet åt kunden.

När du använt dig av minst ett återkommande uppdrag på en kund markeras också kunden som ”Avtalskund” med grön text.

Samtliga återkommande uppdrag skapas ett år framåt i tiden. D.v.s. om man gör ett veckojobb skapas automatisk 52 st jobb.

När ett jobb är slutfört kommer systemet automatiskt att skapa nya jobb med samma information som du har registrerat i det första jobbet så att det alltid finns skapade jobb ett år framåt.

Hela flödet blir då automatiserat från det att du har skapat det allra första uppdraget åt kunden till det att du ska fakturera eller att kunden säger upp sitt avtal.

Du kan även enkelt ändra, flytta eller radera ett jobb utan att det påverkar hela serien.

Boka demo med oss

Är du nyfiken på hur systemet fungerar? Boka in en demo med oss så berättar vi mer. Eller har du någon fundering? berätta det för oss så hjälper vi dig!