Versionsnyheter

V. 1.48 2024-04-08

Förbättringar

• Mobilvy: Möjlighet för administratör att lägga till personal till projekt.

Buggfixar

• Avaktiverad personal var valbar i projekt i datorvyn.

 

V. 1.47 2023-01-27

Förbättringar

• Förhindrat avstängning av personalliggare när det finns aktiva projekt.
• Personalliggare går ej längre att aktivera på projekt för privata kunder.

Buggfixar

• Fixat bugg som gjorde det omöjligt att skriva in identifikationsnummer för arbetsplatsen vid användande av personalliggare.
• Fixat bugg som gjorde att en aktiv incheckning inte visades på förstasidan i mobilvyn om datumet på incheckningen inte var samma som dagens datum.

 

V. 1.45 2022-10-21

Nya funktioner

• Lagt till modul för personalliggare som kan användas på projekt kopplade till företagskunder.

 

V. 1.41 2022-04-02

Nya funktioner

• Lagt till stöd för egenkontroller
• Lagt till stöd för Händelserapporter
• Lagt till funktionalitet för att se och redigera kunder i mobilvyn

Förbättringar

• Man kan nu kräva bild på egenkontrollermoment.
• Lagt till möjlighet att ta bort material från projekt i datorvyn.

• Lagt till möjlighet att ta bort material från projekt i mobilvyn
• Fixat fråga om konvertering till komptid även när övertiden var 0.0 timmar.

• Lagt till Timprissumma för en ÄTA i projektrapporten.

Buggfixar

• Fixat körda kilometer i lönerapport
• Start och sluttid måste vara på samma dag vid tilläggning av frånvaro

V. 1.35 2022-01-22

Förbättringar
• Lagt till inställning för personal att välja om fråga om konvertering ska ställas vid rapportering av övertid. Styrs av admin. Om man alltid vill ha övertid eller komptid kan man alltså ställa in detta och slipper frågan.
•Arbetad tid på projekt på lönerapporten visar nu bara den enskild anställdes del i projektet

V. 1.32 2022-01-17

Förbättringar
• Adressbenämning syns numera även på förstasidan.
• Lagt till vilken kund och vilket projekt en leverantörsfaktura tillhör.
• Lagt till funktion för att skapa kontaktperson direkt från ett projekt.
• Lagt till funktionalitet för att skapa en ny kund från mobilvyn.
• Lagt till fält för antal anställda som ingår i ett projekt som sedan används för att beräkna uppskattad projektlängd.
• Gör avdrag för lunch vid rapportering av frånvaro och övrig tid.
• Gjort om visning av ordinarie arbetad tid, övertid vardag och arbetad tid på helg i lönerapporten
• Förenklat tilläggning av materialtyper.
• Lagt till funktionalitet för att ändra användarnamn.
• Lagt till förklarande text för användarnamn vid skapande av användarkonto.
• Strukturerat om toppmenyn för bättre läsbarhet på mindre skärmar
Nya funktioner
• Kontaktperson läggs numera till automatiskt på projekt om det bara finns en kontaktperson tillagd på kunden.
• Lagt till kontaktperson som sökkriterie i sökrutan. Man kan nu söka på kontaktperson för att hitta kunden
• Lagt till funktionalitet för kompledighet. Kompledighet sparas och kan användas vid frånvaro.

V. 1.31 2021-11-11

Förbättringar

v. 1.27 2021-11-02

Nya funktioner

Buggfixar
Inga

v 1.24 2021-09-27

Nya funktioner

Förbättringar

Buggfixar
Inga

v 1.23 2021-09-16

Nya funktioner

Buggfixar

Förbättringar

v 1.19

Nya funktioner

Buggfixar

v 1.16

Nya funktioner

Buggfixar