Vad är ett beslutstöd? Och varför ska man använda det?

Ett beslutstöd hjälper till att samla in, förädla och presentera data och information genom olika metoder.

Man använder ett beslutsstödsystem för att omvandla verksamhetsdata till rapporter, insikter och dashboard som ledningen i verksamheten och chefer kan fatta beslut av.

Huvudsyftet med att använda ett beslutstöd är att omvandla informationen och den data som sparas i verksamhetssystemet till beslutsunderlag. I engelskan kallar man beslutstöd för Business Intelligence, vilket är ett känt begrepp som många känner till. Läs mer om Business Intelligence (BI) här

Arbeta effektivt med beslutstöd

Med hjälp av ett beslutstöd eller ett system inom verksamhetsstyrning som man också kan förklara det får man en tydlig överblick på företagets siffror. Beslutstödet samlar in data och gör den tillgänglig genom nyckeltal som förklarar hur det går med företagets ekonomi och siffror.

När du ser den informationen tydligt genom en dashboard är det enklare att styra verksamheten mot gemensamma uppsatta mål.

Verksamhetsrapporter

Många företag och organisationer lägger mycket tid och energi på att sammanställa och fördela återkommande rapporter och dokument som säljrapporter, ledningsrapporter, kvartalsrapport, styrelserapporter exempelvis. Oftast så finns dessa rapporter i olika Excel-filer, diverse systemstöd eller analogt.

I stället för att detta ska vara en manuell arbetsprocess där man behöver kvalitetssäkra all data så ger ett beslutstöd dig möjlighet att automatisera arbetsprocessen.

Anpassade verksamhetssystem efter företagets behov.

Vi brukar säga att ett system för beslutstöd eller verksamhetsstyrning ska vara anpassat efter företagets arbetssätt och inte tvärt om.

Hur hittar man rätt beslutstöd?

Vi på Optinet har utvecklat system för beslutstöd och verksamhetsstyrning i över 10 år. Tack vare vårt sätt att programmera går det 10x snabbare än med traditionellt programmeringsspråk. Det är för att vi utvecklar med hjälp av Low-Code.

En fördel med att utveckla inom Low-Code är att vi inte har några begränsningar på vad vi kan programmera.
Vi programmerar helt anpassade, digitaliserade, automatiserade och skalbara beslutstöd och verksamhetssystem utefter verksamheten eller organisationens behov, idé och vision. Så att verksamheten kan effektivisera sina arbetsprocesser och lägga mer tid till värdeskapande arbete istället för onödig adminstration. 

övriga
nYHETER