Vad är ett system för verksamhetsstyrning?

Verksamhetsstyrning är att genomföra verksamhet som är målstyrd snarare än detaljstyrd, och det är en verksamhet som inte endast mäter ekonomiska faktorer. Hur kan då ett system hjälpa en ledning och chefer att skapa verksamhetsstyrning?

Med hjälp av ett system som är skräddarsytt kan man dynamiskt och vid behov få relevant och överskådlig information för ledning och chefer i ett företag eller offentlig verksamhet. Informationen består inte bara av ekonomi, utan kan också ge information om andra saker. Att få relevant information när man behöver den kan snabbt ge en överblick av verksamheten och göra det möjligt att vidta nödvändiga åtgärder i rätt tid.

För att en verksamhet ska nå sina mål är det viktigt att allt och alla jobbar mot dess gemensamma målsättningar. Därför är det är det även viktigt att ett system eller en applikation jobbar mot er verksamhets mål. När man bygger ett system kan göra så att vissa beteenden premieras. Är det viktigt att er verksamhet är tidseffektiv? Bygg då in funktioner som premierar medarbetare som är just tidseffektiva. I en annan verksamhet eller bara på en annan avdelning inom samma verksamhet kanske istället kvalitén är viktigare än antal utförda moment.

Där kan en funktion byggas in som mäter kvalitén på ert arbete. Till exempel inom vård och omsorg kanske ni vill mäta prestation genom brukarens/vårdtagarens omdöme av utfört arbete framför att mäta hur lång tid någonting tog. Så kort och gott, ett modernt system för verksamhetsstyrning byggs för att premiera och förstärka vissa beteenden.

Avviker någonting från era mål eller satta rutiner byggs systemet så att det berättar om någonting inte står rätt till och påminner dig om att åtgärda det. Vi säger inte att vi bygger ett AI som kan tänka själv, där är inte tekniken än, men att bygga system för verksamhetsstyrning med Optinet gör att systemet garanterat blir smartare än de metoder som används idag samt hjälper er uppnå era mål, oavsett hur man vill mäta målet.

Ett system för verksamhetsstyrning passar alla typer av verksamheter. Möjligheten till ökad effektivitet och kvalité är väldigt stor. Optinet Software finns bara ett samtal bort och bollar gärna era idéer för hur just ert system kan byggas.

övriga
nYHETER