Varför ska man använda verksamhetsstyrning?

Vad är verksamhetsstyrning och varför ska man använda sig utav det?

Verksamhetsstyrning är en typ av arbetsprocess för att leda och skapa framtid i verksamheten på ett effektivt sätt.

Verksamhetsstyrning handlar om att sätta upp mål, strategier, genomföra planering, övervaka och utvärdera informationen, så att man kan vidta åtgärder för att förbättra verksamheten. Tanken med att använda sig utav ett system för verksamhetsstyrning är att man vill skapa digitala, automatiserade och effektiva arbetsflöden.

Bristande kommunikation och styrning i organisationen kan leda till att det aktiva arbetet driver åt ett annat håll än verksamhetens uppsatta mål och strategier. Med en fungerande verksamhetsstyrning minskar den risken.

Skapa värdefulla förbättringar för verksamheten

Att ha samlat all information i ett och samma system leder till att beslutsfattare på olika positioner i verksamheten kan se vilka förbättringar som ger bäst resultat. Detta genom att de får tillgång till nyckeltal, information, statistik och rapporter från många olika håll ifrån verksamheten.
Utifrån detta kan beslutsfattare göra ändringar och förbättringar som ger det bästa och mest värdefulla resultaten för verksamheten.

Bättre beslutsunderlag

Om verksamheten ska skapa bra beslutsunderlag behöver informationen sammanställas och presenteras på ett enkelt och effektivt sätt. Idag är det många organisationer och verksamheter som gör detta arbete manuellt där dom även behöver kvalitetssäkra alla rapporter. Genom att göra det arbetet manuellt förlorar företaget både tid och pengar.

Varför förlorar företaget tid och pengar genom att arbeta manuellt?

Om beslutsfattarna hade undvikt att arbeta manuellt och i stället använt sig av ett system inom verksamhetsstyrning hade arbetet vart mycket mer effektivt. All viktig information, statistik och rapporter hade man kunnat se tydligt inne i systemet och processerna hade skett automatiskt.

Alltså hade beslutsfattarna inte behövt lägga ner sin tid på att kvalitetssäkra alla rapporter utan i stället kunna lägga tiden på mer värdeskapande arbetsuppgifter för verksamheten.

övriga
nYHETER