Ett väldigt enkelt system för att hantera digital signering av avtal, offerter eller andra dokument som kräver underskrift

Äntligen har vi lanserat vårt nya varumärke Optisign – Enkel säker digital signering.

Det är vanligt att man upplever att avtalshantering kan ta för lång tid och att det kan vara en friktion när man gör affärer. Både för att bli mer effektiva, minska användningen av papper och skapa en enkelhet för våra kunder identifierade vi på Optinet själva behovet, så vi har nu utvecklat ett nytt verktyg för digital signering som ska bidra med att hjälpa till och underlätta för verksamheter att signera avtal, där enkelheten ligger i fokus.
Om man inte är i behov av att signera avtal går det minst lika bra att använda systemet till att signera order, offert, leveransbekräftelse eller andra dokument.

Avtalshantering och kundregister i ett.

I portalen finns det som standard inbyggt ett kundregister, där du enkelt kan söka upp kunder på namn eller org.nr. Till varje kund kopplas ett obegränsat antal kontaktpersoner. Alla avtal ligger hela tiden tryggt lagrade i systemet, vill ni veta vilka avtal en kund har söker ni bara upp kunden och tittar på avtalsfliken.

Välj mellan att prova på kostnadsfritt i 14 dagar, boka in en demo, eller klicka in på hemsidan

övriga
nYHETER